bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsflitsen 07-04-2017
Ouderbetrokkenheid_plaatjes.jpg

Ouderbetrokkenheid 3.0: Van informeren naar samenwerken!

In het onderwijs gaan we uit van drie niveaus van ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid 1.0: School zend informatie naar de ouders
Öuderbetrokkenheid 2.0: School en ouders zenden informatie naar elkaar
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen.


Als we herkennen waar de belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en de gehele school. En dan wordt ouderbetrokkenheid veel meer een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Betere leerprestaties als ouders betrokken zijn
Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn.

 

Uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid 3.0
Elke ouder is betrokken maar niet elke ouder weet hoe hij/zij dat het beste doet.
Elke leraar is betrokken maar niet elke leraar weet hoe hij/zij ouders goed betrekt.
Als school maken we een stap door u allen uit te nodigen mee te denken over ons onderwijs op woensdagavond 19 april. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. We hopen hiermee de cultuur te versterken  waarin school en ouders gezamenlijk optrekken en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen en inzetten.


Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten, dan spreken we van ouderparticipatie. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Veel kinderen waarderen deze aanwezigheid van hun ouders, het heeft echter geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis.

 

internationaal_CC0_OlgaLednichenko.jpg

Cultuurweken staan in het teken van "landen"

Op maandag 8 mei a.s. gaan de twee cultuurweken van start waarin de kinderen veel zullen leren over diverse landen.
De cultuurweken lopen van 8 t/m 19 mei.
Iedere groep heeft een land uitgekozen om aan te werken.
De kinderen zullen zich niet alleen op cognitief- maar ook op creatief gebied uit kunnen leven!

De groepen gaan ieder met een zelfgekozen land aan de slag. De kleuters hebben gekozen voor Nederland, groep 3-4 voor Griekenland, groep 5 voor Italië, groep 6 voor Egypte, groep 7 voor Spanje en groep 8 voor Engeland.

Alvast voor in uw agenda:
Op vrijdag 19 mei van 14.45u.-16.00u zullen we de cultuurweken afsluiten en kunt u het werk van uw kind uitgebreid komen bewonderen. Natuurlijk is iedereen dan weer van harte welkom!
(Dus opa’s en oma’s, broertjes, zusjes, tantes en ooms, de buren………..)

Mogen we weer op uw hulp en uw belangstelling rekenen?
U hoort nog wanneer uw hulp van pas komt of wanneer u even kunt komen kijken tussendoor.

Hebt u interessante dingen/ attributen uit de diverse landen? Het is zeker leuk om daarmee de klas van uw kind in de juiste sfeer te brengen! Ook uw goede ideeën kunnen een mooie aanvulling zijn!
Alvast bedankt en veel plezier!

IMG_1597.JPG

Techniektoernooi groep 5 en 6

Afgelopen donderdagmiddag gingen Pieter, Nicolai, Chris, Jet en Colin, als afgevaardigden van groep 5 en 6, naar het techniektoernooi bij Olympus. Na een spannende strijd zijn ze tweede geworden achter de Joannesschool uit Naaldwijk. Een prestatie van formaat! Geweldig gedaan!! Naast de wedstrijd waarbij ze de ontworpen grijparmen hebben ingezet, hebben ze ook nog een stuiterbal, kneedgum en een tekening met een 3D printpen gemaakt. Al met al een hele boeiende en leerzame middag!

vakantie.jpg

Vakantierooster 2017-2018

Vandaag ontvangt u ook het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018. Zodra alle studie en margedagen voor schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld, dan ontvangt u daar een overzichtje van.

Groep 1/2 en 8: alvast voor in de agenda!

I.v.m. het schoolfeest van groep 1/2  (groep 8 helpt hierbij) zijn de schooltijden van de groepen 1/2 en 8 op maandag 19 juni van 8.30 - 13.30 uur. Zet u het alvast in uw agenda?

Extra hulp bij de Breinsteins!

De kinderen die met het Breinstein programma werken doen dat voor een groot gedeelte in de eigen groep en daarnaast op de dinsdagen buiten de klas met juf Jeanet. Naast juf Jeanet helpt meester Vincent bij het begeleiden van de Breinsteins. Hij stelt zichzelf hieronder kort voor:

"Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Vincent van Hout. Ik heb bij Royal FloraHolland gewerkt als automatiseerder en ik ben nu vrijwilliger bij Naturalis en Vluchtelingenwerk. Mijn hobby’s zijn beeldhouwen, schilderen en fotograferen. Daarnaast vind ik ook natuurkunde, biologie en sterrenkunde interessant. Ik ben graag buiten en wandel, tuinier en fiets graag. Ik vind het leuk om de leerlingen van de Godfried Bomansschool een handje te helpen."

PALMPAASSTOK.jpg

Uitleg Pasen aan de hand van Palmpaasstok

(geschreven door Els Geelen, pastoraal medewerkster)

Deze week mocht ik aan de bovenbouw uitleggen wat een Palmpaasstok is en wat je er aanhangt.

Een Palmpasenkruis is niet zomaar een kruis, maar deze heeft een betekenis. Het Palmpasen kruis heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.

Het groene takje verwijst naar de intocht van Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die Hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijst het groene takje naar het begin van het voorjaar.

Het haantje van brood, zit op de bovenkant van het kruis: de haan kraait als de zon op komt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht er aan komt. Het haantje verwijst naar Petrus: voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende op Goede Vrijdag. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.

De vorm is een kruis: het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De twaalf doppinda’s verwijzen naar de 12 apostelen of vrienden van Jezus. En de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad.

De mandarijnen zijn tekenen van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. Maar zijn ook wat zurig en staan voor de zure wijn die Jezus kreeg te drinken toen hij op het kruis dorst had.

Het snoep en de andere versiersels zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen en geven aan dat Palmpasen een feest is. Er hoort ook een ronde vorm bij de Palmpasenstok, een cirkel staat voor de kringloop van het jaar en van het leven.

 
Aan de kinderen heb ik gevraagd wat je nu wel en wat je niet erop hangt. Mooi was dat de appel er niet echt aan hoort, maar iemand zei dat het verwijst naar Adam en Eva. Mooi gevonden. En die kiezelsteentjes die zouden kunnen staan voor de rots die voor het graf lag en werd weggerold.

 

Volgende week donderdag komt de school naar de kerk om daar Pasen te vieren. Het is mooi dat de kerk naar de school gaat en de school naar de kerk. Zo ontmoeten wij elkaar op belangrijke momenten.

 

Van harte is iedereen uitgenodigd voor de Palmzondagviering 9 april om 09.30 uur in de kerk aan de Iepstraat 1 waar mijn collega diaken Dits de viering zal leiden. Daarna brengen de kinderen de Palmpaasstok naar De Kreek. Hopelijk zijn er veel kinderen.

Namens mijn collega pastor Kwee wens ik iedereen Zalig Pasen toe.

Els Geelen, pastoraal werker

Project schoolfruit ten einde!

Volgende week is het helaas alweer de laatste week dat wij gratis schoolfruit krijgen. Het project is ten einde. Mocht zich er weer een kans voordoen om onze school in te schrijven, dan zullen we dat uiteraard doen!

Agenda

Donderdag 13 april
Paasviering in de kerk van 9.00 - 10.00 uur

 

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag; alle kinderen vrij

 

Maandag 17 april
Tweede Paasdag; alle kinderen vrij

 

Dinsdag 18 april
Cito groep 8

 

Woensdag 19 april
Cito groep 8
Koffieochtend

 

Donderdag 20 april
Cito groep 8
MR vergadering

 

Vrijdag 21 april
Koningsspelen

 

Zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei
Meivakantie

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden