bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsflitsen 19-05-2017
naamloos.png

CITO eindtoets groep 8

Net zoals voorgaande jaren hebben we dit jaar ook weer hoog gescoord op de CITO eindtoets voor groep 8. We hebben een score van 537,4 gehaald. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. De kanjers uit groep 8 hebben het dus super goed gedaan!!
Gefeliciteerd allemaal!

De eindtoets heeft de afgelopen jaren wel een iets andere status gekregen. Twee jaar geleden kregen de kinderen de toets nog in februari en werd hij nog meegeteld bij het advies voor het voortgezet onderwijs. De afgelopen twee jaar is de toets landelijk in april afgenomen en telt alleen nog bij het advies mee als een kind veel hoger heeft gehaald dan zijn/haar advies. Dan kan het advies, na overleg, naar boven bijgesteld worden.

Voor de kinderen is het fijn omdat de druk daardoor een beetje van de toets is afgehaald. Voor de school blijft de toets belangrijk omdat de onderwijsinspectie het resultaat meeneemt bij de beoordeling van een school.

Voorstellen nieuwe MR leden

Door het vertrek van Dennis van Onselen (voorzitter) en de wens om van twee naar drie ouders uit te bereiden in de MR waren wij op zoek naar twee nieuw MR-leden voor de oudergeleding. Jeannette Altona blijft lid van de MR namens de ouders en daarnaast hebben we twee nieuwe enthousiaste ouders gevonden! Zij stellen zich hieronder voor:

 

Angela Verbeek (voorzitter MR)

Nog een paar weken en dan zitten onze drie kinderen op de Bomansschool: Quint in groep 7, Jasmijn in groep 4 en Stan in groep 1/2. Door de huidige groepsgrootte van groep 1/2 hebben we veel nagedacht over de schoolkeuze voor Stan. De sfeer en de rust op school, het team, de kleinschaligheid, het gevoel van veiligheid bij de kinderen, de ontwikkelingen op het gebied van ICT en de frisse wind die er de laatste periode door de school waait, zijn voor ons de redenen geweest om Stan in te schrijven. In het dagelijks leven werk ik als specialist arbeidsvoorwaarden bij Rijk Zwaan. In mijn werk ben ik namens de afdeling HR contactpersoon voor de Ondernemingsraad, bereid ik instemmingsverzoeken voor en ben ik aanwezig bij de overlegvergaderingen met de directie.

Ik vind het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de school, op welke manier dan ook. Als MR lid ben je meer inhoudelijk betrokken bij de school. Meedenken en adviseren over en (al dan niet) instemmen met beleid, daarmee kun je daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Hiervoor wil ik mij de komende jaren graag inzetten!

Edmée Eijsackers

Met veel enthousiasme heb ik mij aangemeld als MR-lid. Onze kinderen Christian (8 jaar), Emile (6 jaar) en Marilou (bijna 1 jaar) hebben nog flink wat jaren voor de boeg op de Bomansschool en wij willen als ouders graag een positieve en actieve bijdrage leveren aan "de gang van zaken" op hun school!

In het dagelijks leven werk ik als neuropsycholoog in de ouderenzorg en ik zie veel overeenkomsten met het onderwijs. Financiën, techniek, lokaal beleid, overheidsregels, veranderende werkvormen; uitdagingen die deze beide branches dagelijks aangaan. Het motiveert mij om als vertegenwoordiger van de ouders en kinderen de directie van advies te voorzien en waar mogelijk al dan niet in te stemmen met actuele vraagstukken.

 

 

IMG_1947.JPG

Sponsorloop voor Team Westland

Afgelopen woensdag hebben alle kinderen meegedaan aan een sponsorloop. De opbrengst van de sponsorloop gaat voor een gedeelte mee met de moeder en zus van Barry de Bruyn (leerling groep 8) die in juni de Tourmalet gaan bewandelen waarmee zij geld gaan ophalen. Dit geld komt ten goede aan de kankeronderzoeken en de nazorg in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Net zoals velen onder ons hebben zij een geliefd iemand aan deze vreselijke ziekte verloren. We zijn blij dat we als school een klein steentje kunnen bijdragen. Het andere gedeelte van de opbrengst zal in overleg met de oudervereniging aan onze school zelf besteed worden.

Aan de kinderen lag het in ieder geval niet, zij hebben zich enorm in het zweet gerend en daarmee een totaalbedrag opgehaald van:

2126,45 euro

Geweldig!! Alle sponsoren, bedankt!!

IMG_1952.JPG

Afsluiting project

Vrijdag is het landenproject afgesloten met een inloopmiddag. In de diverse lokalen was van alles te zien, "echte" faraomaskers, de Sirtaki op het digitale schoolbord, een optreden met oud Hollandse liedjes in de speelzaal, er kon een reis geboekt worden naar Spanje en nog veel meer! Wat een gezelligheid! Leuk dat er zoveel ouders waren! 

IMG_1950.JPG

Filosoferen met Cintha

Mijn naam is Cintha, jullie kennen mij misschien al als moeder van Sjoerd uit groep 6 en Dolores.

Vanmorgen heb ik een introductieles filosofie gegeven aan de kinderen van de "Breinstein"groepjes. Het ging vandaag vooral om de uitleg van het filosoferen, wat een filosofische vraag is en het wennen eraan. We gingen in op de vraag "Wanneer heeft iets nut...?"

Een greep uit de bevindingen:

"Als het invloed heeft op iets"

"Als je tijd kan winnen"

"Als het positief is"

"Als je iets doet (bv. eten) om in leven te blijven"

"Regels zijn nuttig" … Maar zijn alle regels nuttig?

"Je bepaald zelf of iets nut heeft"

Bij groep 3 / 4 gingen we in op de vraag "Waar leer je meer, thuis of op school?" en de verschillen daartussen.
Bij de vraag "Kunnen we de school afschaffen?" en er een volmondig jáááh kwam, liep precies meester Michel voorbij.:-)

Gelukkig was de conclusie dat naar school gaan toch wel 'handig' is voor veel dingen...!;-)

Afijn, het is voor de kinderen natuurlijk even wennen, en de één was er direct wat enthousiaster over dan de ander. Ik hoop natuurlijk dat ze het filosoferen net zo leuk gaan vinden als ik...!
Het is de bedoeling om dit elke vrijdag samen met hen te gaan doen.

Mijn hele leven ben ik al geboeid door de belevingswereld van mensen. En mede doordat ik schilder- en tekenles geef aan kinderen is mijn focus gaan liggen op de belevingswereld/gedachtegang van kinderen.
Zij zijn creatief en puur en hebben vele (grote) vragen waar in onze maatschappij vaak maar weinig ruimte voor is.
Het is elke keer weer verrassend om te horen wat de kinderen vertellen als je hen hun eigen antwoord laat ontdekken!
Zij gaan met elkaar hardop nadenken over verschillende thema's en vragen waarvan het antwoord niet te vinden is in een boekje of op internet.
Zij ontdekken dat er geen 'goed of 'fout' antwoord is.
Niemand heeft gelijk of ongelijk. Niets is zwart/wit.
Dat geeft meer vrijheid/ruimte om uit te spreken wat ze denken of vinden.
Zo leren ze ook elkaars gedachtegang en die van henzelf beter kennen, begrijpen en verwoorden.

En het allerbelangrijkste... het is vooral heel erg leuk om te doen!!!

Luizenouders gezocht!

Elke woensdag na een vakantie houden we luizencontrole. Dat is nodig om een "uitbraak" in een vroeg stadium te ondervangen. Voor de luizencontrole zijn er uiteraard mensen nodig die deze dankbare taak uitvoeren. Heeft u altijd al eens iets voor de school willen doen? Dat kan nu! Geef u op voor het luizenteam! Versterking van deze gezellige ploeg is echt hard nodig! (opgeven aub via m.fransen@wsko.nl)

Agenda

23 mei 2017
MR vergadering

24 mei 2017
Ouderportaal wordt tijdens CITO periode gesloten

25 en 26 mei 2017
Vrij i.v.m. Hemelvaartsweekend

2 juni 2017
Groep 1/2 vrij

5 juni 2017
Vrij i.v.m. Pinksterweekend

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden