bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsflitsen 10-03-2017
mr-werving.jpg

MR lid gezocht!!

Sinds een aantal jaar is Dennis van Onselen, vader van Pieter (groep 5) en Annemijn (groep 8), voorzitter van de medezeggenschapsraad.
Helaas voor ons, maar een geweldige kans voor hem en zijn gezin, heeft Dennis een functie aanvaard in Zwitserland. Donderdagavond hebben we Dennis in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor alle inspanningen van de afgelopen jaren. 

Het betekent wel dat we liefst per direct, maar anders zo snel mogelijk een nieuw MR lid aan de oudergeleding willen toevoegen. De nieuwe ouder kan, na stemming, instromen in de rol van voorzitter, maar ook andere "rollen" zijn bespreekbaar. 

Lijkt het u interessant om, als vertegenwoordiger van alle ouders, mee te denken en/of beslissen over het beleid en onderwijskundige vernieuwingen op school?

Indien u interesse heeft, graag even een mailtje naar: m.fransen@wsko.nl
In uw mail graag een onderbouwing waarom u deel zou willen uitmaken van de MR.

Een keer "proefdraaien" kan natuurlijk ook. Dan wordt u voor de volgende MR vergadering op 20 april uitgenodigd. We hopen van u te horen!

bloom2.png

Taxonomie van Bloom

Komende week gaan de Breinsteins aan de slag. Zoals u weet bestaat de groep Breinsteins uit kinderen met een ontwikkelingsvoorspong of kinderen die aangetoond hoogbegaafd zijn. In de groepen krijgen zij de basisstof in een compacte vorm aangeboden en daarbij wordt hun leerstof extra verrijkt. Naast dit compacten en verrijken werken ze met de Breinsteins met de Taxonomie van Bloom. De taxonomie richt zicht voornamelijk op het "hogere orde denken". In het schema zijn dat de stappen Analyseren, Evalueren en Creëren.


Hieronder een voorbeeld:

Onderwerp: De Big Five (dieren)


Onthouden

Beschrijf van elk dier van de Big Five 5 feitjes.

 
Begrijpen

Leg uit op welke manier het begrip de Big Five is ontstaan.

 
Toepassen

Maak een poster over de dieren van de Big Five en laat je zien wat je weet.

 
Analyseren

Onderzoek hoe de Big Five in Zuid-Afrika leeft en geef dit weer in een tabel.

 
Evalueren

Stel je voor je gaat een reis maken naar Zuid-Afrika om de Big Five te zien. Plan deze reis helemaal uit.

 
Creëren

Ontwerp een spel over de Big Five wat je kunt spelen met 4 kinderen.

 

Cultuur-kleurt-het-leven-650x276.png

Andere opzet cultuurweken!

De komende cultuurweek willen we anders gaan aanvliegen. Onderzoekend en ontdekkend leren zal hier een rol in spelen. Het worden sowieso twee weken in plaats van één. In de kalender staat de cultuurweek gepland in de week van 27 maart. Door de veranderde aanpak hebben we iets meer voorbereidingstijd nodig.
De eerstvolgende cultuurweken staan daarom gepland in de twee weken na de meivakantie. (maandag 8 mei t/m vrijdag 19 mei)
Meer info volgt nog!

naamloos.png

NL doet zaterdag 11 maart!

Morgen is het zover! NL doet en daar doet de Bomans uiteraard aan mee zoals u weet. Van 9.00 - 16.00 uur wordt er geschilderd, opgeruimd, opgeknapt etc. Als het weer het toelaat, zal dit ook op het schoolplein gebeuren. De leden van de oudervereniging en leerkrachten komen in "ploegendiensten" de school weer een beetje mooier en beter maken.
Elke vorm van hulp is van harte welkom. Komt u ook nog even een handje helpen?

th.jpg

Koffieochtend 17 maart Onderzoekend en Ontdekkend leren!!

Onder het genot van een kopje koffie/thee gaan we weer gezellig en interactief in gesprek met de aanwezige ouders.
Het onderwerp voor deze koffieochtend is Onderzoekend en Ontdekkend leren. Deze manier van leren en werken past helemaal bij toekomstgericht onderwijs. Een aantal kinderen van groep 6 vertellen tijdens de koffieochtend hun ervaringen met deze werkvorm. Komt u ook even een kopje koffie drinken?

Agenda

Zaterdag 11 maart
9.00 - 16.00 uur NL doet!

 

Vrijdag 17 maart
8.30 - 9.30 uur Koffieochtend

 

Vrijdag 24 maart
Groep 1/2 vrij

 

Maandag 27 maart
Start Cultuurweek

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden