bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsflitsen 03-02-2017
you%20are%20going%20to%20great.jpg

Werkjesinkijk 9 februari

Op donderdag 9 februari bent u allemaal vanaf 14.45 uur van harte welkom in de groep van kind(eren). Uw zoon/dochter laat werkjes zien waar hij/zij trots op is. Dat kan een creatief werkje zijn, maar ook de uitwerking van een super moeilijke som! De leerkracht is aanwezig voor eventuele vragen.

Open les 20 februari

Maandag 20 februari bent u van harte welkom in de klas van uw zoon/dochter voor een inlooples. Afhankelijk van het rooster mag u deelnemen of meekijken met de reken-, taal-, of techniekles. Door aanwezig te zijn bij een inlooples krijgt u een beter beeld van hoe we werken op de Godfried Bomansschool. Leuk als u even een kijkje komt nemen!

Ouderbetrokkenheid bij het huiswerk

Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Ouders kunnen thuis een veilige omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaald het succes. Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet tot goede resultaten. Maar als ouders de leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect. Verder laat onderzoek zien dat het regelmatig voorlezen heel goed is voor het ontwikkelen van het taalgevoel en de woordenschat, maar dat het helpen bij rekenen weinig resultaat heeft. Dat komt ook omdat ouders vaak een andere strategie volgen dan de leerkracht aangeleerd heeft, dat zorgt voor verwarring bij de kinderen.
Als het gaat om betrokkenheid op het huiswerk, is er onderscheid tussen directe en indirecte betrokkenheid.
Directe betrokkenheid wil zeggen dat ouders helpen bij het maken en nakijken van het huiswerk. Ook de controle of al het huiswerk gemaakt is, hoort hierbij. De ouders geven extra uitleg bij een huiswerkopdracht en zorgen voor materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren.
Indirecte betrokkenheid omvat de voorwaarden die in huis gecreëerd zijn om het maken van huiswerk gemakkelijker te maken. Hierbij gaat het om bepaalde rituelen of regels bij het maken van huiswerk. Bijvoorbeeld: na het avondeten gelijk beginnen met het huiswerk. Ook hoort hierbij dat de ouders ervoor zorgen dat er geen afleidende factoren zijn die het huiswerk maken remmen.
De invloed van ouders reikt verder dan alleen de leerprestaties. Het heeft ook invloed op het sociale gedrag, het doorzettingsvermogen en probleemsituaties in de klas. En ouderbetrokkenheid draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van andere mensen en het leren. In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren.
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. En zij streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind.

Attentie attentie!!

Ouders-en-school-samen.jpg

U vraagt zich al tijden af hoe u (nog) meer betrokken zou willen zijn bij de school van uw kind(eren)?
Vraagt u zicht het niet langer af, wij hebben de oplossing voor, we zijn namelijk op zoek naar:

- hulpouders voor het "Luizenpluizen".
- een nieuwe ouder voor de oergezellige en fanatieke Oudervereniging!

Opgeven kan via m.fransen@wsko.nl

Alvast vriendelijk bedankt voor de reacties!

 

  

IMG_0924.JPG

Techniekwand

De klusgroep heeft weer fantastisch werk geleverd. In 't Trefpunt hebben zij een prachtige techniekwand opgehangen met tal van foto's van "techniekprojectjes". Echt ontzettend leuk om eens naar te kijken! Klusgroep, wederom ontzettend bedankt voor deze leuke bijdrage aan 't Trefpunt.

Agenda

9 februari 2017
Werkjesinkijk 14.45 uur

17 februari 2017
Groep 1 t/m 4 vrij

20 februari 2017
Open les 8.30 - 9.30 uur

22 februari 2017
Studiedag team Bomans: alle kinderen vrij!

24 februari 2017
Juffen/meester ochtend en 's middags carnaval

25 februari t/m 5 maart 2017
Voorjaarsvakantie

 

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden