bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsbrief 25 augustus 2017
welkom.jpg

We zijn weer begonnen!

Inmiddels hebben we er al weer een week opzitten! En wat was het weer een heerlijke week op de Godfried Bomans!

Het team wenst alle ouders en leerlingen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! En als er zaken zijn waar u vragen over heeft, loopt u gerust even binnen, we helpen u graag! U bent van harte welkom!

Schoolontwikkeling Godfried Bomansschool

De Godfried Bomans heeft dit jaar met hulp van een supportgroep van ouders de ambitieuze contouren van een nieuw schoolontwerp geschetst. Een schoolontwerp waar het kind en zijn/haar talenten centraal staan. Ook het leren en plezier in leren zal een belangrijk onderdeel zijn. Er is erkenning vanuit de supportgroep en directie dat er de komende tijd iets anders wordt verwacht. Een levende visie vanuit het kind! Ook vanuit het bestuur is er voldoende support voor een onderwijs - her - ontwerp. De directie erkent de complexiteit en fases van een dergelijke transformatie. En het belang van een externe ervaringsdeskundige die meekijkt, mee-ontwerpt en vooral inspireert om het zelf en anders te doen.

 

Het deels nieuwe team zal een nieuwe zienswijze moeten herkennen en ontwikkelen bij de al geschetste contouren. Daarbij geïnspireerd en kritisch bevraagd. Anders kijken, andere houding aannemen en daarna ook duurzaam anders doen! Dit "anders doen" zal met het team geconceptualiseerd worden, waarbij we ouders en kinderen meenemen in de plannen. Als inspiratiebron en voor feedback.

De school zal begeleidt worden door Stef van Wickeren. Stef is werkzaam bij organisatieontwikkelbureau De Limes en oprichter van de Campus Columbus.

 

https://www.campuscolumbus.nl/pg-26353-7-78413/pagina/home.html

 

Inmiddels is Stef al in de klassen geweest om een indruk op te doen. Op maandag 11 september gaan we daadwerkelijk met hem aan de slag tijdens de eerste studiedag. De ouders van de supportgroep zijn uitnodigd om bij deze studiedag aanwezig te zijn.

maxresdefault.jpg

Snappet 3.0

Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Een totaaloplossing voor alle kernvakken voor groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs. Kinderen werken op Snappet-tablets of op Chromebooks van de school.

 

Afgelopen schooljaar maakten de leerlingen van groep 7 al gebruik van Snappet. (pilot) Omdat de kinderen dit erg leuk en leerzaam vonden en dit hogere resultaten bij de kinderen opleverden, gaan wij dit jaar in de groepen 4-8 met Snappet 3.0 werken. We starten in deze groepen met rekenen via de Snappettablets.

Snappet is een tablet met daarin verschillende lesmethoden. Snappet laat aan de leerling zien aan welk leerdoel hij/zij werkt. Bovendien geeft het systeem aan of een opgave goed of fout is. Zo krijgt de leerling meteen feedback en kan hij/zij de som opnieuw proberen te maken of om extra uitleg vragen. Daarnaast bekijkt Snappet de gemaakte opgaven en zorgt ervoor dat de leerling de sommen op zijn/haar niveau krijgt. Zo kunnen onze leerlingen meer opgaven maken in minder tijd en met een veel beter leerresultaat.

 

Bovendien heeft het grote voordelen voor leerkrachten. Leerkrachten zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas. Ook werkt het tijdbesparend in het nakijkwerk, de administratie en de lesvoorbereiding, waardoor er meer ruimte is voor het geven van persoonlijke begeleiding. Kortom, een echte verrijking voor ons onderwijs!

Parro-Icon2_Web_White-Magenta_rounded.png

Parro

Afgelopen schooljaar hebben we de schoolapp Parro bij u geïntroduceerd.
Mocht u nog niet zijn aangemeld, volgt u dan a.u.b. de stappen zoals hieronder beschreven:

Hoe downloadt u de app?
U downloadt de app via de App Store of via Google Play. U typt in het zoekvenster in: Parro. Wilt u liever de berichten en foto’s op uw computer ontvangen of heeft u een Windows Phone? Ga dan naar talk.parro.com.

Hoe logt u in?
Als u nog geen koppelcode heeft, geeft u dat aan middels een mail via m.fransen@wsko.nl. In de mail die u dan ontvangt staat een koppelcode. Na het downloaden van de app komt u in het beginscherm. U klikt hierna op: ‘Log in als…ouder’. U vult hierna de koppelcode uit de e-mail in en vult verdere gegevens in. Op deze manier blijft de privacy van de groep beschermd.

Hoe werkt het als u meerdere kinderen heeft op school?
U kiest één koppelcode om mee te starten. Bent u eenmaal ingelogd op de omgeving van Parro dan kan u via de knop ‘Groep toevoegen’ de andere ontvangen koppelcodes van de groepen invullen. Deze verschijnen dan automatisch op het scherm.

Waarom startgesprekken?

Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. Individueel contact met elke ouder zorgt namelijk beter voor het opbouwen van deze vertrouwensrelatie.

 

De bedoeling is dat ouders over hun kind vertellen, dat er heldere afspraken gemaakt worden tussen ouders en leerkracht (indien nodig) en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. De kinderen die erbij zijn mogen natuurlijk ook vertellen wat zij ervan vinden.

 

Niet de school bepaalt hoe het gesprek eruitziet, maar de leerkracht en de ouders zijn hiervoor sámen verantwoordelijk. De inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind en kan er in elke situatie anders uitzien. Een term als een ‘omgekeerd tienminutengesprek’ is daarom niet op z’n plaats, want de school heeft dan bepaald dat de ouder vooral moet vertellen. Ook de autonomie van ouders wordt hier gezocht: wat vinden zij belangrijk hoe het gesprek eruitziet?

Via de mail heeft u inmiddels een informatiebrief ontvangen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(eren).

Als het goed is, heeft u alle informatie waarover u moet beschikken. Dat betekent dat we dit jaar GEEN informatieavond organiseren. Mochten er vragen/onduidelijkheden zijn, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Agenda

Maandag 28 augustus t/m 8 september.
Startgesprekken ouder/kind

 

Dinsdag 5 september.
OV vergadering

 

Woensdag 6 september.
Vergadering supportgroep Bomans

 

Maandag 11 september.
Studiedag; alle kinderen vrij!

 

 

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden